Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služeb Hana Berková se sídlem Hoppova 2, Brno, 602 00, IČ: 70434361 (dále jen "Teko") za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stánky www.tekoshop.cz vydává tyto podmínky Ochrany osobních údajů.

Teko shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek www.tekoshop.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Teko neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Máte dotaz?

Máte-li dotaz k ochraně osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte nás

Teko shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění smlouvy o dílo uzavřené zákazníkem na internetových stránkách www.tekoshop.cz a jedná se o následující:

Jméno a příjmení (případně obchodní jméno, IČ a DIČ)

Fakturační a doručovací adresa

E-mail

Telefon

Teko se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná v předchozím odstavci poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami www.tekoshop.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Teko se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky jsou platné od 1. ledna 2016 a vydává je Teko.